Ktoré potraviny zvyšujú riziko rakoviny? Čo priniesol výskum?

To, že fajčenie a alkohol, niektoré chemikálie a typy žiarenia prispievajú k rakovine, nie je nič nové.

Viete však, že riziko rakoviny sa zvyšuje aj pri nesprávnom životnom štýle a nevhodnej strave?

Na internete sa šíria rôzne protichodné informácie o rakovinotvorných potravinách.

Okrem vedecky overených informácií, tu nájdeme aj veľa nepodložených a zavádzajúcich tvrdení.

Ktorým potravinám sa naozaj oplatí radšej vyhnúť?

Odkiaľ máme overené informácie?

Pre vedcov je veľmi zložité, aby dokázali jednoznačný súvis medzi rakovinou a konkrétnou potravinou. Možnosti takéhoto výskumu sú však pomerne obmedzené. Vďakabohu, priamo na ľuďoch sa nesmú testovať látky z potravín, o ktorých sa domnievame, že sú rakovinotvorné. Preto väčšinu z toho, čo o vplyve výživy na rakovinu vieme, vedci zistili pomocou takzvaných epidemiologických pozorovacích štúdií.

Pri tomto type štúdie vedci sledujú vybranú skupinu dobrovoľníkov počas dlhšieho časového obdobia, spravidla až niekoľko desiatok rokov, pričom zbierajú rôzne dáta, ako napríklad konzumáciu určitých potravín, životný štýl a výskyt ochorení. Po nejakom čase sa dáta vyhodnotia a štatisticky sa vypočíta, či majú ľudia, ktorí ochoreli na rakovinu, nejaké spoločné znaky. Napríklad, či denne jedia nejakú potravinu, alebo či fajčia.

To však ešte neznamená, že sme našou štúdiou našli príčinu rakoviny. Takýmto pozorovaním vieme iba zistiť, či sa nejaký faktor môže spolupodieľať na vzniku choroby. Stále však nevieme, či naozaj rakovinu spôsobuje. Takýto faktor sa volá rizikový faktor.

Čo znamená zvýšené riziko?

Ak sa o niečom dočítate, že to zvyšuje riziko rakoviny, znamená to, že môže ísť o jednu z príčin, prečo ochorieme. Zoberme si ako príklad fajčenie. O cigaretovom dyme vieme, že zvyšuje riziko rakoviny, zároveň však vieme, že „sám o sebe“ rakovinu nemusí spôsobiť.

Každý poznáme niekoho, kto fajčil celý život, ale rakovinu nedostal. Na druhej strane, určite máme vo svojom okolí ľudí, ktorí si nedali povedať a naozaj tú rakovinu – aj v dôsledku fajčenia – dostali.

Čím viac rizikových faktorov vo svojom živote máme, o to viac sa štatistickyzvyšuje šanca, že ochorieme. Na to, či ochorieme, alebo neochorieme, vplýva viacero vecí:

 • vek – čím sme starší, tým sme ohrozenejší,
 • pohlavie – niektoré typy rakoviny sa vyskytujú viac u žien, iné u mužov,
 • životný štýl – stres, nedostatok pohybu a nevhodná výživa = sumárne ide o veľmi nebezpečné faktory,
 • životné prostredie – znečistené ovzdušie je „tichým spoluhráčom“ rakoviny,
 • genetika – pozitívna rodinná anamnéza a genetické predispozície,
 • iné (už známe, či ešte neznáme) faktory.
Ktoré potraviny zvyšujú riziko rakoviny 3

Zdroj foto: Shutterstock.com

O tom, ktoré potraviny pomáhajú znižovať riziko rakoviny, už vieme. Sú to najmä:

 • ovocie a zelenina,
 • strukoviny,
 • vláknina,
 • celozrnné obilniny,
 • kvalitné rastlinné bielkoviny,
 • orechy a olejnaté semená.

Na ktoré potraviny si však treba dávať pozor, pretože reálne zvyšujú riziko rakoviny?

Ktoré potraviny zvyšujú riziko rakoviny?

Najuznávanejšia medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou WHO, pravidelne aktualizuje zoznam vedecky overených karcinogénov, kam zaraďuje aj potenciálne rakovinotvorné potraviny. Klasifikuje ich do štyroch skupín, pričom pre nás sú zaujímavé prvé dve:

 1. preukázané karcinogény – látky, ktoré jednoznačne zvyšujú riziko ochorenia na rakovinu,
 2. pravdepodobné a možné karcinogény – látky, ktoré pravdepodobne zvyšujú riziko ochorenia na rakovinu.

My sa zameriame na druhú skupinu, teda na pravdepodobné „spúšťače“ rakoviny. Pozrieme sa na tie potraviny, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku rakoviny, a to v prípade, že ich konzumujeme pravidelne.

Zároveň to však neznamená, že keď ich budeme pravidelne jesť, tak určite tú rakovinu dostaneme. V hre sú totiž aj ďalšie faktory, ktoré pre tentokrát opomenieme.

Toto je 9 rizikových skupín potravín, s ktorými by sme to nemali preháňať.

Článok pokračuje tu.

%d blogerom sa páči toto: