O mne

Foto: Peter Kováč, Denník N

Ivana Kachútová, MSc – nutričná vedkyňa

Vede o výžive sa venuje teoreticky aj prakticky viac ako 9 rokov. Takmer 6 rokov študovala vedu o výžive (Nutritional Science) v zahraničí na Viedenskej Univerzite v Rakúsku, kde získala titul BSc (Nutritional Science) a MSc (Public Helath Nutrition). Aktuálne pôsobí ako doktorandka na LFUK v Bratislave, kde sa venuje výskumu vzťahu výživy a chronických neprenosných ochorení a obzvlášť obezity.

Už počas štúdia pôsobila vo výskumných centrách vo Viedni ako aj v NGO organizáciach venujúcich sa prevencii a podpore zdravia aj pomocou úpravy výživy ako napríklad v Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition vo Viedni v Rakúsku, ako aj vo WHO – World Helath Organization Kancelárii na Slovensku.

V roku 2017 založila svoju nutričnú poradňu – Nutricionistka, kde poskytuje výživové poradenstvo najmä pri PPP, v rámci prevencie ochorení, pri zistených rizikových faktoroch ochorení ako je napríklad zvýšený cholesterol či tlak, pri nadváhe a obezite, pri intoleranciách a taktiež všetkým tým, ktorí potrebujú opäť uzavrieť s jedlom prímerie po kolotoči chudnutia, diét a stravovacích trendoch.

Spolupracovala ako výživová poradkyňa s viacerými klinikami v Bratislave a to s klinikou Medante ako aj s Ambulanciou klinickej výživy – AKV. Vo svojej poradni spolupracuje so všeobecnými lekármi, pedopsychiatrami ako aj psychoterapeutmi.

Je spoluautorka 3 populárno-náučných kníh o výžive v spolupráci s AKV a autorka desiatok textov v tlačených ako aj online médiách.

Taktiež je autorka a spoluautorka odborných vedeckých článkov a spoluautorka učebnice Hygiena pre medikov.

Je odborná garantka viacerých projektov. Projektu Skutočne zdravá škola, vrámci ktorého pracujeme na zlepšení stravovania detí a mládeže. Projektu Chuť žiť, vrámci ktorého sa venujeme prevencii a podpore pri poruchách príjmu potravy, kde pôsobí aj ako nutričná poradkyňa v nutričnej poradni Chuť žiť, kde každotýždenne poskytuje bezplatné výživové poradenstvo pacientom s PPP a ich rodinám. A projektu Zdravé Bruško, vrámci ktorého pripomienkuje a analyzuje jedálne lístky škôlkárov.

Je členkou pracovných skupín na Ministerstve školstva vrámci zmien v školskom stravovaní ako aj na Ministerstve zdravotníctva, vrámci tvorby štandardov na postup liečby pre PPP.

V osobnom živote som najmä mama nášho dvojročáka, avšak keď zaspí alebo je s manželom, tak sa venujem mojej vášni – vede o výžive, pričom je mojim snom využiť svoje odborné znalosti a preventívnu silu správnej výživy na zlepšenie zdravia všetkým 🙂

 

 

 

Ivana Kachútová, MSc

vaša nutricionistka